Теорія:

Знайдемо добуток \(77,14 · 10\). Спочатку помножимо \(7714\) на \(10\).
Отримаємо: \(7714  · 10 = 77140.\)
Відокремимо комою дві цифри праворуч:
\(77,14 · 10 = 771,40 = 771,4\).

При множенні \(77,14\) на \(10\) можна перенести кому через одну цифру праворуч.
Якщо помножити \(77,14\) на \(100\), тоді отримаємо \(7714\), тобто кому перенесли через дві цифри праворуч.
Щоб помножити десятковий дріб на \(10, 100, 1000\) і т.д., треба в цьому дробу перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки нулів стоїть у множнику після одиниці.
Приклад:
15,0982 · 10 =150,982703,4 · 100 = 703,40 · 100 = 703400,091 · 1000 = 0091 = 91