Теорія:

Як відомо, суму однакових доданків можна замінити добутком.
Наприклад, \(1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3+ 1,3 = 1,3 · 5 = 6,5\)
Добутком десяткового дробу і натурального числа називають суму доданків,
кожен з яких дорівнює даному десятковому дробу, а кількість доданків дорівнює цьому натуральному числу.
Значення \(6,5\) для добутку \(1,3 · 5\) можна отримати інакше: помножити  \(1,3 \) на \(5\), не звертаючи уваги на кому, а в отриманому добутку \(65\) відокремити комою одну цифру справа, тобто стільки, скільки цифр після коми в дробі \(1,3\).
Щоб помножити десятковий дріб на натуральне число, потрібно:
1) помножити його на це число, не звертаючи уваги на кому;
2) в отриманому добутку відокремити комою стільки цифр праворуч, скільки їх відокремлено комою в десятковому дробі.
При множенні великих чисел десятковий дріб множать на натуральне число "стовпчиком".
Приклад:
\(25,017 · 12 = 300,204\)
\( \) 
25,01712¯50034+25017¯300,204