Теорія:

Розглянемо відрізок \(MN\), довжина якого дорівнює \(7\) см, тобто \(70\) мм.
\(1\) см \(=\) 110 дм, тому \(7\) см \(=\) 710 дм \(= \)\(0,7\) дм. Отже, \(MN \)\(= 0,7\) дм.
\(1\) мм \(=\) 1100 дм, тому \(70\) мм = 70100 дм \(= 0,70\) дм. Отже, \(MN = 0,70\) дм.
 
Отримали, \(MN = 0,7\) дм \(= 0,70\) дм, тобто десяткові дроби \(0,7\) і \(0,70\) однакові.
 
Якщо наприкінці десяткового дробу приписати нуль, тоді вийде дріб, рівний даному.
 
Наведемо приклади розширення десяткових дробів.
0,2=0,20=0,2000,94=0,940=0,9400=0,94000571=571,0=571,0063,409=63,4090=63,40900
 
Якщо наприкінці десяткового дробу відкинути нуль, тоді вийде дріб, рівний даному.
 
Розглянемо приклади скорочення десяткових дробів.
268,0=26871,400=71,40=71,40,003000=0,00300=0,0030=0,003