Теорія:

Відсотки можна представити у вигляді звичайного або десяткового дробу, тому знайти відсоток від числа можна різними способами, по-різному записати розв'язок.
Приклад:
Знайдемо 18%від300.
I спосіб. Виконаємо дії.
  
Спочатку знайдемо 1% від числа \(300\).
\(300 : 100 = 3\)
Отримане число помножимо на число відсотків.
\(3 · 18 = 54\)
Отже: 18%від300=54.
 
  
II спосіб. Представимо відсотки у вигляді звичайного дробу.
18%від300або18100від300буде1830031001=1831=541=54.
 
  
III спосіб. Представимо відсотки у вигляді десяткового дробу.
18%від300або0,18300=54.
Щоб знайти відсоток від числа, потрібно:
1) виразити відсотки звичайним чи десятковим дробом;
2) помножити дане число на цей дріб.