Теорія:

Задача. За контрольну з математики в п'ятому класі оцінку «\(5\)» отримали четверо учнів,
що становить 16% від всіх учнів класу. Скільки учнів у класі? 
 
I спосіб.
Знайдемо, яка частина всіх учнів класу припадає на 1%.
4  :  16  =  0,25
Всі учні класу становлять ціле: 100%.
Помножимо знайдене число на \(100\).
0,25100=25.
 
Відповідь: у класі \(25\) учнів.
 
Розв'язок задачі можна записати по-іншому.
 
II спосіб.
У задачі треба знайти таке число, 16% якого дорівнюють \(4\).
Позначимо невідоме число за \(x\), тоді отримаємо рівність:
16%отx=40,16отx=40,16x=4x=4:0,16x=400:16x=25
 
Відповідь: у класі \(25\) учнів.
 
III спосіб.
Виразимо відсотки звичайним чи десятковим дробом і
кількість учнів, які отримали оцінку «\(5\)», поділимо на цей дріб.
4:16100=410016=41100164=1004=25
 
або
4:0,16=25
 
Відповідь: у класі \(25\) учнів.
Щоб знайти число за його відсотком, потрібно:
1) виразити відсотки звичайним чи десятковим дробом;
2) поділити дане число на отриманий дріб.