Теорія:

Відсоток — це сота частина числа (величини).
Слово «відсоток» походить від латинського pro centum, що означає «на сто».
 
Після числа замість слова «відсоток» ставлять знак %.
1%=1100=0,01
 
«У цьому місяці успішність у класі виросла на  \(7\)%\(\)» читають так:
«У цьому місяці успішність у класі виросла на сім відсотків».
 
\(1\)%\(\) дорівнює сотій частині величини, а вся величина (або ціле) дорівнює \(100\)%.
100%=100100=1
 
Виразимо відсотки десятковим дробом:
34%=34100=0,347%=7100=0,071,7%=1,7100=0,017123%=123100=1,23
 
Виразимо десятковий дріб у відсотках:
0,87=87100=87%0,02=2100=2%0,021=2,1100=2,1%0,7=0,70=70100=70%