Теорія:

Вирази, що містять числа і знаки дій, називають числовими.
Приклад:
Вартість одного хліба — \(5\) грн., а вартість плитки шоколаду — \(15\) грн.
Вартість двох хлібин і двох плиток шоколаду разом 25+215 грн.
Вираз 25+215 — числовий.
Виконавши в числовому виразі названі дії, знайдемо його значення .
Отримаємо, що \(40\) — значення цього числового виразу.
Змінимо умову попереднього прикладу.
Приклад:
Нехай вартість одного хліба — \(x\) грн., а вартість плитки шоколаду — \(y\) грн.
Вартість трьох  хлібин і двох плиток шоколаду разом 3x+2y грн.
Вирази, що містять не тільки числа і знаки дій, але і букви, називають буквеними.
Отже, вираз 3x+2y — буквений.
Значення буквених виразів можна знайти, якщо знати значення букв, що входять до них.
Якщо взяти \(x = 5\) грн., а \(y = 15\) грн., тоді отримаємо вже числовий вираз 25+215, значення якого \(40\).
Числові і буквені вирази, утворені з яких-небудь даних, - це переклад звичайної мови на математичну — мову цифр, знаків дій та інших символів.
Приклад:
Число \(m\) на \(8\) більше числа \(n\)  математичною мовою запишеться так: m=n+8.