Теорія:

Зверни увагу!
Дію додавання кількох однакових доданків можна замінити дією множення.
 
35+35+35+35+35 \(=\) 35 ·5 
 
Компоненти множення
Помножити число \(а\) на натуральне чиcло \(b\) — означає знайти суму \(b\) однакових доданків, кожний з яких дорівнює \(а\).
a ·b=a+a+...+a
Множення багатоцифрових чисел
Багатоцифрові числа зручно помножати у стовпчик. Множення виконуй порозрядно, треба починати з найменшого розряду одиниць.
Якщо треба помножити натуральне число на 10, 100, 1000, …, треба до цього числа приписати праворуч стільки нулів, скільки їх у числі, на яке треба помножити.
292 ·100000 \(=\) 29200000
Якщо треба помножити натуральні числа ,які закінчуються нулями, треба:
1) не звертаючи уваги на нулі в кінці чисел виконати множення;  
2) праворуч до знайденого добутку приписати стільки нулів, скільки їх у всіх множниках разом.
 
120 ·300 \(=\) 36000