Теорія:

Зверни увагу!
Множити можна не тільки числа і числові вирази, а й  числа і буквені вирази. За допомогою властивостей множення буквені вирази спрощують.
9 ·b ·12 ·c=(912)(bc) \(=\) 108bc
У буквених виразах множник bc називаються буквеним множником, а 108 — числовий множник або числовим коефіцієнтом.
Зверни увагу!
Числовий коефіцієнт завжди записують першим множником.