Теорія:

У житті нам часто доводиться використовувати наближені значення.
Приклад:
Нехай довжина шляху між двома залізничними станціями дорівнює
\(7980\) км. У такому випадку говорять, що відстань між станціями близько
\(8000\) км.
Приклад:
Якщо ж довжина шляху між двома залізничними станціями дорівнює \(7028\) км, тоді в такому випадку говорять, що відстань між станціями близько \(7000\) км.
Приклад:
В обох випадках відбулася заміна точного значення величини близьким до нього круглим числом, тобто відбулося округлення.
У результаті округлення виходить приблизне значення величини.
Округлення в наведених прикладах виглядає так:
79808000;70287000.
При округленні числа до деякого розряду всі цифри наступних розрядів замінюються нулями.
Цифра розряду, до якого виконується округлення, залишається без змін, якщо в числі, яке округлюється, за нею слідує одна з цифр: \(0, 1, 2, 3, 4\), 
а якщо за нею слідує цифра \(5, 6, 7, 8, 9\), тоді до цифри розряду, до якої округляли, додається \(1\).
Приклад:
При округленні до розряду тисяч, застосовуючи або одне, або інше правило, отримаємо:
6882369000;283472283000.
Іноді, коли не потрібно точне значення числового виразу, округлюють його компоненти і виконують дії з приблизними значеннями.
Таку операцію називають прикидкою результату дії.
Приклад:
Можна виконати таку прикидку:
19819620001001900