Теорія:

Добуток декількох однакових множників у математиці заміняють більш коротким записом:
 
 8888=84bbbb=b4ccccccc=c7
 
Вираз 84 читають так: «вісім у четвертому степені».
Вираз an називають степенем числа, де \(a\) основа степеня, а \(n\) — показник степеня.
Вираз  an читають: «\(a\) в степені ен» або «\(a\) в енному степені».
 
Основою виразу 84 є \(8\), а показником степеня — \(4\).
Для виразу c7 основа степеня — \(c\), а показник степеня — \(7\).
 
Аналогічно записують добуток однакових десяткових дробів:
0,20,20,20,20,2=0,25, де основа степеня — \(0,2\), а показник степеня — \(5\).
 
Значення виразу a2 дорівнює площі квадрата зі стороною, рівною \(a\), тому степінь числа з показником \(2\) прийнято читати: « \(a\) в квадраті».
 
Зверни увагу!
a2 читають: « \(a\) в квадраті»
Наприклад, 122 читають так: «дванадцять у квадраті».  
2,132 читають: «дві цілих і тринадцять сотих у квадраті».