Теорія:

1. Від зміни місць доданків сума не змінюється.
5+4=4+5=9
 
Це закон переміщення при додаванні.
2. Значення суми не залежить від того, як згруповані доданки, тобто
щоб додати до числа суму двох чисел, можна спочатку додати перший доданок, а потім до отриманої суми додати другий доданок.
6+(4+5)=(6+4)+5=15
 
Це сполучний закон додавання.
3. Від зміни місць множників добуток не змінюється.
74=47=28
 
Це закон переміщення при множенні.
4. Значення добутку не залежить від того, як згруповані множники, тобто,
щоб добуток двох множників помножити на третій множник, можна перший множник помножити на добуток другого і третього множників.
(34)5=3(45)=60
 
Це сполучний закон множення.
5. Щоб суму помножити на число, можна помножити на це число кожен з доданків, а потім додати отримані добутки.
(20+6)2=202+62=40+12=52
 
Це закон розподілу при множенні відносто додавання.
 
Застосовуючи закони додавання і множення, можна спростити обчислення.
 
48+79+52=(48+52)+79=100+79=17947625=76(425)=76100=7600
 
У цих прикладах використовувався сполучний закон додавання и множення.