Дріб можна позначити на числовому промені.
 
М_II_01_t№3(1).png
 
Одиничний відрізок поділений на \(5 рівних частин.\) Однієї маленької частини одиничного відрізка відповідає дріб 15.
Знаменник цього дробу, число \(5\)  говорить про те, що одиничний відрізок поділили на \(5\) рівних частин, а чисельник,  \(1\) — про те, що взяли одну частину.
 
Двом маленьким частинам відповідає дріб 25: одиничний відрізок поділили на \(5\) рівних частин і взяли \(2\) частини. Трьом частинам — дріб 35.
 
Одиничний відрізок можна ділити на різну кількість рівних частин.
Розглянемо інший малюнок.
 
М_II_01_t№3(2).png
 
В даному випадку одиничний відрізок розбили на \(7\) рівних частин. Якщо взяти один маленький відрізок, частина одиничного відрізка, тоді цьому маленькому відрізку буде відповідати дріб 17. Точка \(M\)  має координату  17 або \(M( \)17\(). \)
Трьом маленьким частинам відповідає дріб 37, точка \(N( \)37\().\)
Шести маленьким частинам — дріб 67,  \(K(\)67\().\)