1. Подільність натуральних чисел

  1. Дільники і кратні

  2. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

  3. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники

  4. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне

 2. Звичайні дроби та дії з ними

  1. Основна властивість дробу

  2. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

  3. Додавання і віднімання мішаних чисел (різні знаменники)

  4. Множення і ділення звичайного дробу на натуральне число

  5. Множення і ділення звичайних дробів

  6. Знаходження частини від цілого і числа за його частиною

  7. Перетворення звичайних дробів у десяткові.Періодичні десяткові дроби

 3. Відношення і пропорції

  1. Відношення

  2. Пропорція. Основна властивість пропорції

  3. Пряма і обернена пропорційність

  4. Поділ числа в даному відношенні

  5. Розв'язання задач за допомогою пропорцій

  6. Масштаб

  7. Геометричні поняття: коло і круг

  8. Коло. Круг. Сектор. Циліндр. Конус. Діаграми

 4. Раціональні числа

  1. Додатні та від'ємні числа

  2. Протилежні числа. Модуль числа

  3. Порівняння чисел

  4. Додавання раціональних чисел за допомогою координатної прямої

  5. Алгебраїчна сума та її властивості

  6. Алгебраїчна сума раціональних чисел із однаковими знаками

  7. Алгебраїчна сума раціональних чисел із різними знаками

  8. Множення і ділення раціональних чисел

  9. Дробові вирази

  10. Спрощення виразів, розкриття дужок

  11. Розв'язання рівнянь

  12. Розв'язання задач на складання рівнянь

  13. Паралельність прямих

  14. Перпендикулярність прямих. Відстань від точки до прямої. Серединний перпендикуляр

  15. Координати. Координатна площина. Координатні точки