Теорія:

Щоб додати два від'ємних числа , треба додати їх модулі і перед результатом поставити знак мінус.
 
Знайдемо значення виразів  \(-4+(-3)\)  і \(4+3,\) визначимо знаки доданків та їх сум, модулі доданків та їх сум.
 
\(1.\) \(-4+(-3)=-7\)
  
Знаки доданків
Знак суми
Модулі доданків
Модуль суми
\(«-»\)
\(«-»\)
4=43=3
7=7
 
\(2.\) \(4+3=7\)
  
Знаки доданків
Знак суми
Модулі доданків
Модуль суми
\(«+»\)
\(«+»\)
4=43=3
7=7
 
Ми бачимо, що знаки доданків та їх сум в обох випадках однакові, а в результаті виходить сума модулів доданків і зберігається знак доданків.
Щоб додати числа з однаковими знаками, потрібно:
 
  • додати їх модулі;

  • у результаті поставити знак доданків.