Теорія:

Щоб додати  числа з різними знаками , треба знайти різницю їх модулів і перед результатом поставити знак числа з більшим модулем.
 
Знайдемо значення виразів \(3\) \(+\) \((-7)\) і \(-3\) \(+\) \(7,\) визначимо знаки доданків та їх сум, модулі доданків та їх сум, різницю модулів доданків і порівняємо знак суми зі знаками доданків.
 
\(1.\) \(3\) \(+\) \((-7)\) \(=\) \(-4\)
    
Знаки доданків
Знак суми
Модулі доданків
Модуль суми
Різниця модулів доданків
Порівняння знака суми зі знаками доданків
Різні
\(«-»\)
3=37=7
4=4
73=473=4
Знак результату \((-4)\) такий самий, як і в числа, більшого за модулем \((-7).\)
 
 
\(2.\) \(-3\) \(+\) \(7\) \(=\) \(4\)
 
Знаки доданків
Знак суми
Модулі доданків
Модуль суми
Різниця модулів доданків
Порівняння знака суми зі знаками доданків
Різні
\(«+»\)
3=37=7
4=4
73=473=4
Знак результату \(4\) такий самий, як і в доданка з більшим модулем \(7.\)
  
Ми бачимо, що знаки доданків та їх сум в обох випадках різні, а в результаті виходить різниця модулів доданків: від більшого за модулем числа відняли менше за модулем число.
 
Результат має такий самий знак, що й число з більшим модулем.
Щоб додати числа з різними знаками, потрібно:
 
  • від більшого модуля відняти менший модуль;

  • у результаті поставити знак доданка з більшим модулем.
Сума двох протилежних  чисел дорівнює нулю.
-а +а = 0
 
-23+23 =0