Теорія:

При додаванні чисел будь-яких знаків виконуються закони додавання.
Переставний закон додавання: 
 
a+b=b+a
Приклад:
\((+3) + (-8) = -5  і  (-8) + (+3) = -5\)
 
Тоді \((+3) + (-8) = (-8) + (+3)\)
 
Приклад:
\((-4) + (-2) = -6 і (-2) + (-4) = -6\)
 
Тоді \((-4) + (-2) = (-2) + (-4)\)
Сполучний закон додавання:
 
a+b+c=a+b+c
Приклад:
1013+13=10+13+13=10+13+13=10+0=10