Складність:
00:10:00

Список завдань:

7Б.
1. Переставний закон додавання (два від'ємні числа) 1Б.
2. Значення виразу (запис без дужок) 2Б.
3. Запис і обчислення алгебраїчної суми 4Б.