Теорія:

Додати до числа \(a\) число \(b\) — означає змінити число \(a\) на \(b\) одиниць.
Будь-яке число від збільшення додатного числа збільшується, а від збільшення від'ємного числа зменшується.
Знайдемо суму чисел за допомогою координатної прямої.
Приклад:
Обчисли: \(3\) \(+\) \(2\) і \(3\) \(+\) \((-2)\)
 
II_04_t№1.png
 
При переміщенні точки \(N\) \((3)\) на \(2\) одиниці праворуч, вона переходить у точку \(K\) \((5).\)

\(3\) \(+\) \(2\) \(=\) \(5\)
 
При переміщенні точки \(N\) \((3)\) на \(2\) одиниці ліворуч, вона переходить у точку \(M\) \((1).\)

\(3\) \(+\) \((-2)\) \(=\) \(1\)
Приклад:
Обчисли: \(-4\) \(+\) \(3\)
 
II_04t_№1(2).png
 
При переміщенні точки \(C\) \((-4)\) на \(3\) одиниці праворуч, вона переходить у точку \(D\) \((-1).\)

\(-4\) \(+\) \(3\) \(=\) \(-1\)
Приклад:
Обчисли: \(-3\) \(+\) \((-4)\)
 
II_04t_№1(3).png
 
При переміщенні точки \(B\) \((-3)\) на \(4\) одиниці ліворуч, вона переходить у точку \(A\) \((-7).\)

\(-3\) \(+\) \((-4)\) \(=\) \(-7\)