Складність:
00:10:00

Список завдань:

3Б.
1. Сума від'ємного та додатного чисел (до 10) 1Б.
2. Сума двох від'ємних чисел (до 10) 1Б.
3. Сума від'ємного числа та 0, протилежні числа 1Б.