Теорія:

Множення чисел із різними знаками
 Щоб перемножити два числа з різними знаками, потрібно:
 
  • перемножити модулі цих чисел;

  • перед отриманим числом поставити знак \(«-». \)
Приклад 1
  
\(a)\) \(-25·2=-(25·2)=-50\)
  
\(b)\) \(25·(-2)=-(25·2)=-50\)
 
Приклад 2
  
\(a)\) \(-0,5·1,4=-(0,5·1,4)=-0,7\)
\( \) 
\(b)\) \(0,01·(-7,8)=-(0,01·7,8)=-0,078\)
 
Зверни увагу!
+=+=
Множення чисел із однаковими знаками
Щоб перемножити два від'ємні числа, потрібно перемножити їхні модулі.
Приклад 3
 
123=123=36
 
Зазвичай пишуть так:
 
\(-12·(-3)=12·3= 36\)
 
Зверни увагу!
++=+=+