Теорія:

Множення чисел із різними знаками
 Щоб перемножити два числа з різними знаками, потрібно:
 
  • перемножити модулі цих чисел;

  • перед отриманим числом поставити знак \(«-». \)
Приклад 1
  
\(a)\) \(-25·2=-(25·2)=-50\)
  
\(b)\) \(25·(-2)=-(25·2)=-50\)
 
Приклад 2
  
\(a)\) \(-0,5·1,4=-(0,5·1,4)=-0,7\)
\( \) 
\(b)\) \(0,01·(-7,8)=-(0,01·7,8)=-0,078\)
 
Зверни увагу!
+=+=
Множення чисел із однаковими знаками
Щоб перемножити два від'ємні числа, потрібно перемножити їх модулі.
Приклад 3
 
123=123=36
 
Зазвичай пишуть так:
 
\(-12·(-3)=12·3= 36.\)
\( \) 
++=+=+
 
Зверни увагу!
Добуток двох від'ємних чисел- число додатне.
 
Властивості множення
 
1) Добуток будь - якого числа на ноль і добуток нуля на будь - яке число дорівнює нулю:a0=0;.0a=0.
 
2) Добуток будь - якого числа на одиницю і добуток одиниці на будь - яке число дорівнює цьому самому числу:  a1=a;1a=a.
 
3) Для будь - якого числа  а : a(1)=a;1a=a.
 
4) Переставна властивість : ab=ab.
 
5) Сполучна властивість : (ab)c=a(bc).
 
6) Розподільна властивість : a(b+c)=ab+ac.
 
 
anдобуток n множників,кожний з яких дорівнює a.Наприклад,(3)3=(3)(3)(3)=27.
 
Добуток декількох множників, відмінних від нуля, - число від'ємне, якщо число від'ємних множників непарне, а якщо число від'ємних множників парне, то добуток - число додатне. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю.
Наприклад,а)652=60;б)5(6)2=60;в)40(67)35=0.