Теорія:

Відстань на координатній прямій від початку відліку до точки , яка зображує це число — називається модулем числа.
Відстань від точки \(M\) \((-4)\) до нуля (див. малюнок) і від точки \(N\) \((4)\) до нуля дорівнює \(4\) одиничним відрізкам. 
 
Число \(4\) є модулем числа \(-4\) і числа \(4. \)
  
4=44=4
 
М_I_02_t(1).png
Протилежні числа мають рівні модулі: t=t
Модуль числа \(0\) дорівнює \(0:\)
\( \) 
0=0
Модуль числа не може бути від'ємним. Модуль додатного числа та нуля дорівнює самому числу, а модуль від'ємного числа — протилежному йому числу.
 
 х=   х ,якщо х0;х,якщо х0.
 
 
16=16271=27110004=1000482,1=82,10,7=0,73,005=3,00534=3494=94278=278
 
Знайти х:а)якщох=23,то х=23або  х=23;б)якщох=0,то х=0;в)якщох=14,то таких значень х немає,тому що модуль будь якого числа дорівнює додатному числу або нулю.