Теорія:

З чисел 20;15 та чисел 4;3 можна скласти пропорцію 204=153. Говорять, що «числа 20 і 15 пропорційні числам 4 і 3».
У пропорції ah=bq числа a і b пропорційні числам  p і q.
Поділити число m пропорційно числам p і q — це означає представити число m у вигляді суми m=a+b, де ap=bq.
У такому випадку ще говорять «поділити число m у даному відношенні p:q».
Приклад:
Задача. В одній групі дитячого садочку 12 дітлахів, а в іншому — 14. Як між групами поділити 130 апельсинів?
 
Розв'язок. Умову задачі можно сформулювати так: поділити апельсини пропорційно числам 12 і 14 (тобто у відношенні 12:14). Будемо вважати, що 130 апельсинів складають 12+14=26 частин. Тоді на одну частину приходиться 13:26=5 апельсинів.
Отже, на 12 частин приходиться 5·12=60 апельсинів, а на 14 частин — 5·14=70 апельсинів. Тому апельсини поділимо так: 60 апельсинів — одній групі, 70 апельсинів — іншій.

Відповідь: 60 і 70 апельсинів.