Теорія:

Добуток звичайних дробів — це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник — добутку знаменників.
Щоб помножити дріб на дріб, треба:
  • знайти добуток чисельників і добуток знаменників;
  • перший добуток записати чисельником, а другий — знаменником.
abcd=acbd
Приклад:
45211=42511=855
 
При потребі дріб скорочують.
Розгляньмо ще один приклад.
Приклад:
31478=3711428=3128=316
 
У випадку множення мішаних чисел їх спочатку записують у вигляді неправильних дробів.
117710=87710=847171105=4115=45234315=24+3435+15=114165=11164415=11415=445=845