Теорія:

Як порівняти дроби, у яких і чисельники і знаменники різні?
 
У таких випадках застосовують основну властивість дробу.

Порівняймо 415 і 56.

1 спосіб. Зведення дробів до спільного знаменника.

Найменший спільний знаменник даних дробів — \(30\).
 
Зведемо дроби до спільного знаменника \(30\).

415=42152=83056=5565=2530
 
Порівняємо отримані дроби:
 
830<2530, отже 415<56.
 

2 спосіб. Зведення дробів до спільного чисельника.

Помножимо чисельник і знаменник першого дробу на \(5\), а другого – на \(4\):
 
415=45155=207556=5464=2024.
 
Порівняємо отримані дроби:
 
2075<2024 \((75 > 24)\)тому 415<56.
Зверни увагу!
Зводимо до однакового чисельника у тому випадку, коли знаменники дробів великі.