Теорія:

Розгляньмо три малюнки, на яких зеленим кольором зафарбована половина кола.
 Новый точечный рисунок (3).bmp
 
На першому малюнку зафарбована 12 кола, на другому — 24 кола, на третьому — 48.
Усі три дроби рівні між собою 12=24=48, але їх чисельники й знаменники різні.
 
Зауважимо, що і чисельник, і знаменник першого дробу в \(2\) рази більший від чисельника та знаменника другого дробу, а чисельник і знаменник третього — у \(4\) рази.
Тому правильна рівність: 12=2:24:2=4:48:4 чи 48=2242=1424.
Основна властивість дробу:
Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те ж (крім нуля ) число, то отримаємо рівний йому дріб.
ab=a:nb:n,ab=anbna,b,n
Ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник , відмінний від нуля , називають скороченням дробу.
Приклад:
1216=12:416:4=34.
Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те ж число (крім нуля),
тоді таке перетворення називають розширенням дробу.
 27=2575=1035.
Якщо чисельник і знаменник дробу взаємно прості числа , то дріб скоротити не можна .Такий дріб називають нескоротним дробом. 
Приклад:
 14;38;1725
Щоб отримати нескоротний дріб, треба чисельник і знаменник поділити на їх найбільший спільний дільник.
Зверни увагу!
Скоротити дріб можно двома  способами:
1) поступово, підбираючи відповідні спільні дільники чисельника і знаменника , поки не вийде нескоротний дріб;
2) відразу, розділивши чисельник і знаменник на їх найбільший спільний дільник.