Теорія:

Розгляньмо три малюнки, на яких зеленим кольором зафарбована половина кола.
 Новый точечный рисунок (3).bmp
 
На першому малюнку зафарбована 12 кола, на другому — 24 кола, на третьому — 48.
Усі три дроби рівні між собою 12=24=48, але їх чисельники й знаменники різні.
 
Зауважимо, що і чисельник, і знаменник першого дробу в \(2\) рази більший від чисельника та знаменника другого дробу, а чисельник і знаменник третього — у \(4\) рази.
Тому правильна рівність: 12=2:24:2=4:48:4 чи 48=2242=1424.
Основна властивість дробу:
Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те ж натуральне число, то отримаємо рівний йому дріб.
ab=a:nb:n,ab=anbna,b,n
Якщо чисельник і знаменник дробу ділять на одне й те ж (крім нуля) число,
тоді таке перетворення називають скороченням дробу.
Приклад:
1216=12:416:4=34.
Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те ж (крім нуля) число,
тоді таке перетворення називають розширенням дробу.
 27=2575=1035.