Теорія:

Перетворити звичайний дріб  на десятковий можна двома способами:
1) діленням чисельника на знаменник:
 
25=2:5=0,4.
 
2) множенням чисельника і знаменника на таке число, щоб знаменник рівнявся 10, 100, 1000 і т.д., за допомогою основної властивості дробу:
  
25=2252=410=0,4.
 
Зверни увагу!
У скінченний десятковий дріб можна перетворити тільки ті нескоротні дроби, знаменники яких можна розкласти на прості множники 2 і 5
Приклад:
Знаменник дробу 23 не можна помножити ні на яке натуральне число, щоб одержати 10, 100, 1000 і т.д., тому цей дріб не можна записати у вигляді кінцевого десяткового дробу. 23=0,666...(три крапки означають, що число 6 повторюється и далі).
Приклад:
3,27+4316=3,27+4362516625=3,27+4187510000=3,27+4,1875=7,4575