Теорія:

Для того щоб перетворити нескінчений періодичний дріб на звичайний, треба від числа, що стоїть до другого періоду, відняти число,  що стоїть до першого періоду. Потім записати цю різницю чисельником, а в знаменнику записати цифру 9 стільки разів, скільки цифр у періоді, а після дев'яток дописати стільки нулів, скільки цифр стоїть між комою і першим періодом. 
0.11(7)=11711900=106900=106:2900:2=53450.0,11(7)=0,11777...117число,що стоїть до другого періоду.11число,що стоїть до першого періоду.В періоді одна цифра (цифру 9 записуємо один раз).Між комою і першим періодом дві цифри (дописуємо два нуля).Скоротили дріб на 2.