Теорія:

Завдання.
У шостому класі \(20\) дівчаток, що становить 57 усіх учнів класу.
Скільки всього учнів у класі?
 
Питання до задачіВідповідь
1. Яка величина прийнята за ціле?1. За ціле прийнята кількість усіх учнів класу.
2. Відома ціла величина?2. Ціле не відоме.
3. Яку величину потрібно знайти?3. Кількість усіх учнів класу, тобто ціле за його частиною.
4. Як знайти величину, яка припадає на17? 4. \(20 : 5 = 4\) учні складають одну частину.
5. Як знайти величину, яка становить ціле?5. \(4 · 7 = 28\) кількість усіх учнів класу.
 
Відповідь: усього у шостому классі \(28\) учнів.
Щоб знайти число за його дробом , достатньо це число поділити на дріб.
Приклад:
1. Знайди число, якщо 23 його дорівнює \(26\).
\(26 : \)23\( = 26 ·\)32\( =39\)
 
2. Знайди число, якщо 34 його дорівнює \(45\).
\(45 :\)34\( = 45 ·\)43\( = 60\)