Теорія:

Завдання.
У п'ятому класі \(25\) учнів.
25 усіх учнів класу — це хлопчики.
Скільки хлопчиків у класі?
 
Питання до задачіВідповіді
1. Яка величина прийнята за ціле?
1. За ціле прийнята кількість усіх учнів класу.
2. Відома ціла величина?2. Ціле відомо: \(25\) учнів.
3. Яку величину потрібно знайти?3. Кількість хлопчиків у класі, тобто частину від цілого.
4. Як знайти величину, яка припадає на 15?
4. \(25 : 5 = 5\) учнів.
5. Як знайти величину, яка припадає на 25?
5. \(5 · 2 = 10\) хлопчиків.
  
Відповідь: у п'ятому класі \(10\)  хлопчиків.
Щоб знайти частину від цілого, треба число, відповідне цілому, поділити на знаменник, а результат помножити на чисельник дробу, який виражає цю частину.
 
23 від \(39\) дорівнює \(39 : 3 · 2 = 13 · 2 = 26\)
  
 34 від \(60\) дорівнює \(60 : 4 · 3 = 15 · 3 = 45\)