1. Звуки і букви

  1. Перенос

 2. Слово. Значення слів

  1. Омоніми (без уживання терміна)

  2. Слова, близькі за значенням (синоніми)

  3. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

  4. Ознайомлення з найуживанішими фразеологізмами

 3. Будова слова

  1. Закінчення слова

  2. Основа слова

  3. Корінь слова

  4. Чергування голосних в коренях слів

  5. Чергування приголосних звуків у коренях слів

  6. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом

  7. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях , які не перевіряються наголосом

  8. Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

  9. Префікси, співзвучні з прийменниками

  10. Префікси роз-, без-

  11. Правопис слів з префіксами з-, с-

  12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

  13. Суфікс

 4. Частини мови

  1. Загальне поняття про частини мови

  2. Іменник

  3. Іменники, що означають назви істот, неістот

  4. Іменники, що означають власні і загальні назви

  5. Рід іменників

  6. Змінювання іменників за числами

  7. Відмінки іменника (практичне ознайомлення)

  8. Загальне поняття про прикметник

  9. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Прикметники у прямому та переносному значенні

  10. Зміна прикметників за числами

  11. Змінювання прикметників за родами

  12. Дієслово

  13. Знайомство з дієсловами-синонімами та дієсловами-антонімами

  14. Час дієслів

  15. Написання НЕ з дієсловами

  16. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.