Теорія:

А
Агресивний — мирний, спокійний
активний — пасивний, байдужий, бездіяльний
актуальний — застарілий
акуратний — неохайний, кошлатий, недбалий
аромат — сморід
ароматний — смердючий
атлет — слабак
аутсайдер — лідер, чемпіон, переможець
Б
Багатий — бідний, убогий
багатир — бідняк, бідак, жебрак
багато — бідно
багато — мало
багатолюдний — безлюдний, малолюдний
бадьорий — утомлений
бажання — нехіть
балакати — мовчати
бездарність — талант, обдарування, геній
бездушний — людяний, гуманний
безкраїй — обмежений
безкрайній — незначний
безмежність — обмеженість
безпомилковий — неправильний
безсмертя — забуття
білий — чорний
В
Вада — достоїнство, перевага
важко — легко
важливий — дріб'язковий
ввічливий — нечемний
ввозити — вивозити
вгорі — внизу
вдень — вночі
вдихання — видихання
вдумливо — легковажно
веселий — понурий, сумний, похмурий
вигаданий — дійсний
визволення — поневолення
від — до
Г 
Галасувати — мовчати
ганити — хвалити
ганьба — честь
гармонія — дисгармонія, безлад
гарно — погано
гаряче — холодно
геніальний — бездарний
героїзм — страх
героїчно — боягузливо
гігант — карлик
гірчити — солодити
глибина — мілкість, мілководдя, поверхневість (про судження)
грубий — делікатний, лагідний, люб'язний
гучний — беззвучний, тихий
Д
Давати — забирати
давнина — сучасність
далекий — близький
далекоглядний — короткозорий
дешевий — дорогий, коштовний, вартісний
доведений — спростований
довершувати — розпочинати
Е
Егоїзм — альтруїзм
експорт — імпорт
елегантний — некрасивий, грубий
енергійний — пасивний
ексцентричний — передбачуваний, звичайний
Є
Єдність — розбрат, ворожнеча
 
Ж
жар — холод, стужа
жартівливий — серйозний
жвавий — повільний
жорстоко — гуманно
З
З — без
з — в
з — на
за — проти
забирати — віддавати
заборона — дозвіл
забруднення — очищення
забувати — пам'ятати, пригадувати
забутий — безсмертний, невмирущий
завжди — ніколи
зав'язка — розв'язка
загадка — відгадка, розгадка
загальний — окремий
задній — передній
замерзлий — розталий
заморозки — відлига
занедужати — одужати
заперечний — ствердний
засудження — виправдання
захист — напад
захист — обвинувачення
зменшувати — збільшувати, зростати, розширювати
І
Імпорт — експорт
індивідуалізм — колективізм
істина — неправда, брехня, помилка
К
Казати — мовчати
кара — помилування
карати — помилувати
карлик — велетень, гігант
кволий — сильний
кінець — початок
колишній — грядущий, наступний, прийдешній, майбутній
корисний — шкідливий
короткий — довгий
короткочасний — довгочасний, тривалий
короткочасність — вічність
коханий — ненависний
кохання — ненависть
краса — потворність
кривий — рівний
купувати — продавати
Л
Лагідний — різкий
лагодити — псувати
ласкавий — суворий
лаяти — хвалити
легкий — важкий
легковажний — поважний, серйозний
ледачий — роботящий
лихо — добро
лицемірний — нелукавий, чистосердечний, правдивий
лівий — правий
ліліпут — велетень
лінивий — працьовитий, працелюбний, роботящий
М
Майбутній — минулий, теперішній
максимальний — мінімальний
маленький — величезний
малий — високий
малий — великий
малолітній — старий
малочисленний — численний
марнотратний — ощадливий, бережливий, скупий
матовий — блискучий
менший — більший
мертвий — живий
милувати — карати
мирний — воєнний, агресивний
мінливий — сталий
мінус — плюс
Н
На — з
наближення — віддалення
навесні — восени
нагинання — випрямляння
нагинати — випростовувати, випрямляти
нагрівальний — охолоджувальний
над — під
назад — вперед
налагоджувати — шкодити
наліво — направо
наповняти — випорожнювати
направляти — пошкодити, псувати
народження — смерть
наступати — відступати
наступати — оборонятися
наступний — колишній
наступний — попередній
натуральний — штучний, підроблений
невдалий — успішний
невинність — вина, провина
О
Об'єднання — розділення
обмежений — безкраїй, безмежний, неозорий
огидний — чудовий
однаковий — різний
одноманітний — різноманітний
одужати — занедужати
озброєний — роззброєний
оптиміст — песиміст
освітлення — морок
осліпнути — прозріти
очищення — забруднення
П
Передбачливий — недалекоглядний
перемога — поразка
переоцінювати — недооцінювати
пишний — убогий
південний — північний
підлий — чесний
підроблений — натуральний
плач — сміх
по-буденному — по-святковому
повага — зневага
повага — легковажність
поважний — зневажений
поважання — презирство
повільно — жваво, швидко
повнота — порожнеча
подібність — різниця
позичати — віддавати
поневолювати — визволяти
присмерк — світанок
присутній — відсутній
Р
Рабство — свобода
радісний — смутний, сумний
радість — мука,  смуток, сум
рано — пізно
рано — увечері
реготати — ридати
регрес — прогрес
рівний — кривий
різний — однаковий, подібний, тотожний
різноманітний — одноманітний
розлука — зустріч
розширення — звуження, зменшення, скорочення
рослий — низький
руйнування — будівля, будівництво, спорудження
С
Самолюб, себелюб — альтруїст
світлий — темний
світло — морок,  темрява, тінь
святковий — буденний
святковий — робочий
сезонний — постійний
секретний — відкритий
симпатія — антипатія
сирий — сухий
ситий — голодний
складний — простий
суттєвий — нікчемний, незначний
Т
Таємний — явний
твердий — м'який
тил — фронт
тимчасовий — постійний
тісний — вільний, просторий, широкий
тупий — гострий
тупий — кмітливий, мудрий
тьмяність — блиск
У
Ускладнювати — спрощувати
уявний — дійсний
Ф
Фініш — старт
фальшивий — нелукавий,  правдивий. чистосердечний
Х
Хапати — віддавати
хворий — здоровий
хоробрість — боягузтво
Ц
Цвітіння — відцвітнання
цілковитий — неповний
цінний — недорогий
цікавий — нудний
Ч
Частковий — вичерпний
чемний — невихований
честь — безчестя, ганьба
чистота — бруд
чужий — рідний
чужина — батьківщина, вітчизна
Ш
Шанування — зневага, погорда, презирство
швидкий — повільний
широкий — вузький, тісний
шкодити — допомагати, направляти
штурм — контратака
Щ
Щасливий — нещасний
щастя — нещастя
щедрий — скупий
щоранку — щовечора
Ю
Юність — старість
Я
Явно — таємно
ярмо — свобода
ясний — темний
Джерела:
Джерела:
Словник антонімів: веб-сайт: URL: https://svitslova.com/slovnyk-omonimiv.html/ (дата звернення 17. 07. 2019).
Універсальний словник. Українська мова та література. / Уклад. Полякова Л. О., Паращич В. В., Загоруйко О. Я.  Харків: «Толрсінг плюс», 2010. 448 с.