Теорія:

Крім внутрішньомовних омонімів, існують і міжмовні омо­німи — слова, що в різних мовах (особливо в близьких за походженням) звучать однаково або дуже подібно, але мають неоднакове лек­сичне значення.
Приклад:
Порівняй: українські слова лук (зброя), язик (орган смаку), мир (спокій) і російські лук (цибуля), язык (мова), мир (світ).
Шляхи походження омонімів:
  • звуковий збіг запозиченого слова з українським: мул (дрібні частинки у водоймах)  і мул (назва тварини, за­позичена з латинської мови); 
  • звуковий збіг різних запозичених слів: гриф (міфічна істота, з грецької), гриф (частина струнного музичного інструмента, з німецької) і гриф (штемпель на документі, з французької); метр (міра довжини, з грецької), метр (віршовий розмір, з грецької) і метр (учитель, з французької); роман (твір, з латинської), Роман (ім'я, з латинської).
Чимало омонімів виникло на ґрунті української мови внаслідок словотвору: закувати (від кувати, бити молотом) і закувати (від звуконаслідувального вигуку «ку-ку»); розгін (від розганятись до певної швидкості), розгін (від простір), розгін (від розганяти когось).