Теорія:

А
Абрис – контур предмета, нанесений за допомогою ліній.
Обрис – загальний вигляд предмета; контур, силует.
 
Авторитарний – владний, який утверджується силою влади (авторитарний уряд).
Авторитетний – який користується авторитетом, заслуговує на довіру (авторитетний викладач).
 
Адрес – письмове, переважно ювілейне привітання, звернене до особи, установи.
Адреса – місце проживання особи або місце розміщення установи; напис на конверті, бандеролі.
 
Анотація – коротка, стисла характеристика змісту статті, книжки.
Нотація – система умовних позначень; догана, повчання людині, що припустилася якоїсь помилки.
Б
Багатир – багата людина, багатій.
Богатир – оспівний у народній творчості герой з надзвичайною силою і відвагою.
 
Будівельник – людина, яка має будівельну спеціальність (досвідчений будівельник).
Будівник – узагальнена назва для людини, яка бере участь у спорудженні чогось; творець (будівник
нового життя).
Будівничий – архітектор; засновник, творець.
 
Бювет – будівля над мінеральним джерелом, обладнана для приймання лікувальних вод.
Кювет – водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна.
В
Виборний – який обирається голосуванням на якусь посаду (виборний орган).
Виборчий – який стосується виборів, їх організації та проведення (виборча дільниця, бюлетень, кампанія).
 
Вимисел – те, що вигадане.
Домисел – здогад, заснований на припущенні, міркуваннях.
  
Вистава – твір театрального мистецтва, спектакль.
Виставка – публічний показ спеціально підібраних предметів і місце для нього.
 
Відпуск – видача, продаж чого-небудь.
Відпустка – звільнення на певний час від роботи.
  
Військовий – який стосується війська, установлений в армії (військова дисципліна).
Воєнний – який стосується війни (воєнна інтервенція).
  
Віршований – написаний віршем (віршований твір).
Віршовий – який стосується вірша, його форми, структури (віршовий розмір).
Г
Гірницький – який стосується гірника, пов’язаний з ним (гірницький колектив).
Гірничий – пов’язаний з вивченням, видобутком і використанням корисних копалин (гірнича промисловість).
  
Громадський – який стосується суспільства, громади чи окремого колективу (громадський діяч).
Громадянський – який стосується громадянина чи члена суспільства (громадянський обов'язок).
 
Група – сукупність осіб, предметів.
Трупа – колектив артистів театру (балетна трупа).
Д
Дистанція – відстань, проміжок між чим-небудь.
Інстанція – щабель у системі підлеглих один одному органів.
 
Досвідчений – який має життєвий досвід.
Освічений – який має освіту, здобув знання.
 
Дружний – згуртований, одностайний (дружний клас).
Дружній – доброзичливий, дружелюбний (дружній потиск руки).
З
Знаменитий – який має славу, популярність (знаменитий композитор).
Знаменний – дуже важливий, видатний (знаменний день).
І
Інформативний – який наповнений інформацією (інформативний виклад).
Інформаційний
– який містить, опрацьовує інформацію (інформаційне бюро).
Ї
Їда – споживання їжі.
Їжа – харчі.
К
Книжковий – який стосується книжки, пов’язаний з нею, випускає книжки або торгує ними (книжковий ярмарок).
Книжний – характерний для писемно-літературного викладу (книжний стиль).
 
Контингент – сукупність людей, що становить якусь однорідність.
Континент – материк.
 
Корисливий – який прагне до власної вигоди, робить заради наживи (корислива людина).
Корисний – який приносить користь (корисний довідник).
Л
Людний – багатолюдний (людний проспект).
Людяний – доброзичливий, чуйний до інших (людяний учинок).
М
Мимохідь – проходити мимо по дорозі, побіжно.
Мимохіть – без певного наміру, мимоволі, несвідомо.
П
На протязі – під дією різкого струменя повітря, що продуває (стояти на протязі).
Протягом – упродовж певного часу тривання дії чи процесу (протягом тижня).
 
Пам’ятка – предмет матеріальної культури, що зберігся.
Пам’ятник – архітектурна або скульптурна споруда на честь когось.
 
Плутати – безладно переплітати нитки; уносити неясність, помилятися.
Путати – стягувати путами-ременями.
 
Посмішка – глузливий вираз обличчя, що відбиває кепкування, іронію; насмішка.
Усмішка – порух м’язами обличчя, який виражає радість, задоволення.
 
Програмний – який містить у собі програму (програмний документ).
Програмовий – який є в навчальній програмі (програмовий матеріал з фізики).
Програмований – який здійснюється за допомогою програмування (програмоване навчання).
 
Публіцистичний – який стосується публіцистики як роду літературної творчості (публіцистичний жанр).
Публічний – прилюдний (публічний виступ).
Р
Рідкий – який перебуває у стані рідини (рідкий розчин).
Рідкісний – який трапляється дуже рідко (рідкісний метал).
С
Свідоцтво – офіційний документ, який підтверджує якийсь факт.
Свідчення – факт, що підтверджує щось, доказ.
 
Сердечний – сповнений доброзичливості, чуйний, щирий, вірний (сердечний приятель).
Сердешний – який, викликає співчуття, нещасний (сердешна Катерина).
Серцевий – який, стосується серця; пов’язаний з хворобами серця (серцевий м’яз).
 
Степінь – добуток двох, трьох і більше однакових співмножників.
Ступінь – крок; посада і звання; порівняльна величина.
Т
Тактичний – який стосується тактики (тактична боротьба).
Тактовний – який володіє почуттям міри, вміє поводитися (тактовна людина).
 
Талан – доля, щастя, удача.
Талант – обдарування, природні здібності.
 
У
Уява — здатність уявляти — змальовувати, створювати, відтворювати щось у думках, свідомості (багата уява; плід уяви; спливати в уяві).
Уявлення — знання, розуміння чогось (викривлене, повне, правильне уявлення; уявлення про розвиток суспільства; давати уявлення).
Ф
Факт — дійсна, невигадана подія, явище, приклад; те, що служить підтвердженням певного положення, висновку (неспростовний факт, історичний факт, аналізувати факти).
Фактаж — сукупність фактів.
Фактор — умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища; чинник (важливий фактор, моральний фактор, фактор стабілізації).
Джерела:
Універсальний словник. Українська мова та література. / Уклад. Полякова Л. О., Паращич В. В., Загоруйко О. Я.  Харків: «Толрсінг плюс», 2010. 448 с.