1. Лексика

  1. Групи слів за походженням

  2. Правопис слів іншомовного походження

  3. Активна й пасивна лексика української мови

  4. Групи слів за вживанням

 2. Фразеологія

  1. Фразеологізм та його лексичне значення

  2. Джерела українських фразеологізмів

  3. Омонімічні, синонімічні, антонімічні фразеологізми

  4. Синтаксична роль фразеологізмів

 3. Словотвір. Орфографія

  1. Змінювання й творення слів

  2. Способи творення слів

  3. Зміни приголосних при творенні слів

  4. Правопис складних та складноскорочених слів.

 4. Іменник

  1. Морфологія. Іменник як частина мови

  2. Групи іменників за значенням

  3. Рід іменників

  4. Число іменників

  5. Відмінки іменників

  6. Поділ іменників на відміни та групи

  7. Особливості відмінювання іменників І відміни

  8. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни

  9. Відмінювання іменників ІІІ відміни

  10. Відмінювання множинних іменників та іменників ІV відміни

  11. Правопис іменників

 5. Прикметник

  1. Прикметник як частина мови

  2. Групи прикметників за значенням

  3. Ступені порівняння якісних прикметників

  4. Відмінювання прикметників

  5. Способи творення прикметника. Написання найуживаніших суфіксів прикметників.

  6. Написання -н- та -нн- у прикметниках

  7. Написання не з прикметниками

 6. Займенник

  1. Займенник як частина мови. Роряди займенника

  2. Відмінювання особових та зворотнього займенників

  3. Питально-відносні займенники, їх відмінювання

  4. Неозначені та заперечні займенники, їх відмінювання

  5. Присвійні займенники, їх правопис і відмінювання

  6. Вказівні та означальні займенники, їх відмінювання

  7. Систематизація вивченого про займенник

 7. Числівник

  1. Числівник як частина мови

  2. Групи числівників

  3. Узгодження числівників

  4. Відмінювання та правопис числівників

  5. Використання числівників на позначення часу