Теорія:

За будовою числівники поділяються на прості, складні та складені. 
Прості  числівники складаються з однієї кореневої основи.
До простих належать:
  
назви чисел першого десятка (один — десять), числівники сто, тисяча, мільйон, мільярд, нуль;
  
збірні числівники: двоє, одинадцятеро;
  
неозначено-кількісні числівники: кілька, багато, немало;
  
порядкові числівники, утворені від простих числівників: третій, сьомий, сотий. 
Складні числівники утворені від двох числівникових основ.
До складних належать:   
 
числівники, утворені за допомогою суфікса -дцять: одинадцять, двадцять, тридцять;
 
назви десятків: шістдесят, дев'яносто;
 
назви сотень: триста, сімсот;
 
збірні:  обидва, обидві;
 
дробові: півтора, півтори;
  
неозначено-кількісні: кількадесят, кількасот;
 
порядкові числівники, утворені від складних кількісних: двохсотий, сімдесятий.
Зверни увагу!
Числівники з частинами -надцять, -дцять на сьогодні розглядають як складні, хоча в них ці частини вважаються суфіксами, але за походженням це складні числівники, що утворилися зі словосполучень числівників на означення одиниць та числівника десять з прийменником на чи без нього :
одинадцять — один на десять.
Складені числівники складаються з кількох слів: двадцять два, вісімдесят третій, тисяча дев'ятсот вісімдесят перший, п'ять цілих і шість десятих.