Теорія:

Узгодження числівників з іменниками.
Кількісні числівники пов’язуються з іменниками зв’язком узгодження або самі керують іменником. 
Числівник ОДИН. 
Числівник один (одна, одно / одне) узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку:
 

один день, одна година, одне (одно) слово.
В усному мовленні числівник один може опускатися при іменниках карбованець, літр, кілограм, метр
 

не вистачає карбованця, купити літр молока і кілограм цукру, зекономити метр шовку на кожному виробі.
Зверни увагу!
Одні сполучається з іменниками, що вживаються тільки в множині:

одні штани, одні окуляри.
 Числівники ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ
Числівник два також має граматичне значення роду, яке виражається лише у формах називного і знахідного відмінків:

два — при зв’язку з іменниками чоловічого і середнього роду: 

два роки, два озера;

дві — у поєднанні з іменниками жіночого роду:

 дві сестри, дві руки.
Зверни увагу!
При числівниках два (дві), три, чотири у називному  та знахідному відмінках вживаються іменники у формі називного відмінка множини, але зберігається наголос  форм родового однини:
 

три профЕсори, чотири сестрИ, два фахівцІ, три комп’Ютери.
Іменники, які в однині та множині мають різні основи 

дівчина — дівчата, ім'я — імена, громадянин — громадяни, болгарин — болгари, селянин — селяни, друг — друзі),

 поєднуються з числівником два у формі родового відмінка однини:

два громадянина, два друга.
Зверни увагу!
Якщо до складу словосполучень з числівниками від двох дочотирьох входить означення, то воно може бути у формі називного або родового відмінка множини:

два старі (старих) дуби.
Числівники два, три, чотири НЕ СПОЛУЧАЮТЬСЯ 

з множинними іменниками,

іменниками четвертої відміни (діти тварин),

назвами нерахованих предметів


У таких випадках використовують
— лічильні слова пара, одиниця, примірник, штука, голова:

дві пари окулярів, три одиниці техніки; 

— збірні числівники:

двоє цуценят, троє ведмежат.
Числівники від п 'яти до двадцяти, а також назви десятків, сотень та неозначено-кількісні числівники кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот.
Такі числівники у називному та знахідному відмінках поєднуються з іменниками у формі родового відмінка множини: 
 

п 'ять годин, сто днів, кілька хвилин, дев'ятнадцять бібліотек, десять будинків.
У непрямих відмінках (крім знахідного) власне кількісні числівники узгоджуються з іменниками:

  
до двох викладачів, трьома приладами, чотирма засобам, у п’яти містах, на семи машинах, у двадцяти десятках.
Числівники тисяча, мільйон, мільярд.
Граматичне значення роду мають також числівники іншомовного походження: нуль, тисяча, мільйон, мільярд, більйон, трильйон.
  
Зверни увагу!
У реченні вони можуть виступати із своїм давнім іменниковим значенням, тоді вони мають форму множини, на відміну від числівників, що числа не виражають:

тисяча демонстрантів, мільйон учнів – числівники;

тисячі демонстрантів, мільйони учнів – іменники.
Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають  від іменника родового відмінка множини:

тисяча доріг, мільйон мешканців.