Теорія:

Числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, кількадесят.
У складних числівниках п’ятдесят — вісімдесят відмінюється лише друга частина.
Числівники  на  -ДЕСЯТ у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках мають паралельні форми.
Приклад:
Н. п'ятдесят
Р. п'ятдесяти (п'ятдесятьох)
Д. п'ятдесяти (п'ятдесятьом)
З. п'ятдесяти (п'ятдесятьох)
Ор.п'ятдесятьма (п'ятдесятьома)
М. п'ятдесяти (п'ятдесятьох)
Перед закінченням в непрямих відмінках числівників від 50 до 80 пишемо знак м'якшення.
Зверни увагу!
Числівники з кінцевою частиною -десят у називному відмінку мають наголос на останньому складі: п ‘ятдесЯт, сімдесЯт, вісімдесЯт.

У непрямих відмінках усі числівники цієї групи мають наголос на закінчення: п'ятдесятИ, сімдесятИ, вісімдесятИ
Відмінювання числівників на позначеня сотень.
У складних числівниках — назвах сотень відмінюються обидві частини
Приклад:
Н. двісті         
Р. двохсот      
Д. двомстам   
З. двісті    
Ор.двомастами 
М. (на) двохстах
У складних числівниках п'ятсот — дев'ятсот із двох паралельних відмінкових форм, які мають перші їхні частини — числівники п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, закріпилася лише форма на -и.

Паралельні форми має лише форма О.в.
Приклад:
Н  шістсот                                                          
Р. шестисот                                                      
Д. шестистам                                                   
З. шістсот                                                        
Ор. шістьмастами, шістьомастами             
М. (на) шестистах                         
Зверни увагу!
Правильно в орудному відмінку — шістьмастами або шістьомастами.
НЕПРАВИЛЬНОшестистами.
У середині складного числівника пом'якшення після т немає: п'ятсот, п'ятдесят, шістсот, п 'ятнадцять, дев 'ятсот.

У непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м'який знак вживається у їхній першій частині: трьохсот, трьомстам, трьомастами.
 

У числівниках шістнадцять, шістдесят, шістсот  літера  «т» пишеться, хоч і не вимовляється в  усному мовленні.
Зверни увагу!
Числівники цієї групи в непрямих відмінках, крім оруд­ного, мають наголос на останньому складі, в орудному — на передостанньому: сімсОт — семисОт, семистАм, сьомастАми, на семистАх.
Відмінювання складених кількісних числівників.
У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини:
Приклад:
Н.в. тисяча чотириста сорок п'ять
Р.в. тисячі чотирьохсот сорока п'яти (п'ятьох)
Д.в. тисячі чотирьомстам сорока п'яти (п'ятьом)
З.в. тисячу чотириста сорокп'ять (п'ятьох)
Ор.в. тисячею чотирмастами сорока п'ятьма (п'ятьома)
М.в. (на) тисячі чотирьохстах сорока п'яти (п'ятьох)
Зверни увагу!
Не можна змішувати паралельні форми:
двадцяти п’яти, двадцятьох п’ятьох (а не «двадцятьох п’яти»)