Теорія:

Правопис суфіксів іменників.
Суфікс -ИВ(О) — виражає збірні поняття, які означають матеріал або продукт праці:
вариво, добриво, мереживо, місиво, морозиво, паливо, печиво, прядиво.
Зверни увагу!
Марево, зарево — з іншим значенням.
Суфікс -ИНН(Я) — вживаємо в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття:
гарбузиння, картоплння, павутиння.
 
Суфікси -ЕН(Я) (-ЄН(Я) — вживаємо в іменниках середнього роду, що означають малі істоти:
вовченя, гусеня, совеня, чаєня.
 
Суфікси -ЕЧОК (-ЄЧОК), -ЕЧК(А) (-ЄЧК(А), -ЕЧК(О) (-ЄЧК(О) — мають зменшено-пестливе значення:
вершечок, мішечок, краєчок; діжечка, копієчка, Марієчка, річечка; віконечко.
Зверни увагу!
Ножичок, травичка мають суфікс -ИЧК-
Суфікси -НН(Я) / -ІНН(Я), -АНН(Я) (-ЯНН(Я), -ЕНН(Я) пишемо з -НН-.
 
• -інн(я)  — іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосними основи И та І:
горі-ти — горіння, носи-ти — носіння,  ходи-ти — ходіння, шаруді-ти — шарудіння;
 
• -анн(я), -янн(я) —  іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосним основи  А (Я): гука́-ти — гука́ння, гуля-ти — гуляння, зроста-ти — зроста́ня, сприя-ти — сприяння;
 
• -енн(я) — іменники середнього роду, у яких наголос падає на корінь: зве́рнення, напру́ження, удоскона́лення.