Теорія:

Творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів:

-ович —від чоловічих імен з основою на О та приголосний, окрім Й:
Петро — Петрович, Євген — Євгенович;

-йович —від чоловічих імен з основою  на приголосний Й:
Євгеній — Євгенійович, Анатолій — Анатолійович;
Винятки: Микола – Миколайович, Григорій – Григорович.
Зверни увагу!
Декілька імен утворюють форму по батькові дещо з іншими суфіксами:
Хома – Хомич, Ілля – Ілліч, Сава – Савович, Савич, Кузьма – Кузьмич, Кузьмович.
Жіночі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів:

-івна —від чоловічих імен з основою на О та приголосний звук, окрім Й:
Івн — Іванівна, Павло — Павлівна;

-ївна —від чоловічих імен з основою на Й:
Андрій – Андріївна, Сергій – Сергіївна.
Винятки: Микола – Миколаївна, Григорій – Григорівна.
Зверни увагу!
Ігорь – Ігорьович (за  новим правописом 2019 р.)
Зверни увагу!
У давальному відмінку жіночі імена по батькові мають форму Миколаївні, а чоловічі — Петровичу.
У родовому відмінку —  Миколаївни, Петровича.