Теорія:

Іншомовні слова, що ввійшли до активного словника міжнаціонального спілкування, широко використовуються і в ділових стосунках, і в побуті.

Нові слова виникають практично кожного дня, й непомітно для нас, стають частиною словникового запасу.
 
Зверни увагу!
На жаль, швидкість утворення таких слів відстає від швидкості проникнення запозичень, і наша мова стає все більше схожою на міжнародний суржик.

Пригадуєте ґаджети, спінери, чизкейки та барбершопи?

Усе це — запозичення, що засмічують українську мову.
Слід бути уважними та обережними з використанням іншомовних слів в усному й писемному мовленні. Якщо іншомовне слово можна замінити відповідним українським, то вживання іншомовного не завжди доречне.
Зверни увагу!
Вживаючи іншомовні слова, треба пам’ятати про такі вимоги:
  • вживати запозичення лише в тому значенні, яке закріплене за ним у словнику;
  • не використовувати іншомовні слова, коли є відповідники в українській мові;
  • не послуговуватися в тому самому тексті то іншомовним словом, то його
    українським відповідником.
Українська мова — одна з найбагатших мов світу, тому нею краще користуватись у повсякденні, не зловживаючи словами іншомовного походження.
 
Для цього не лінуймося подивитись у словник і знайти український відповідник.
Словники — це зібрання слів, розташованих у певному порядку.
Словники — скарбниця народу, у них зберігаються знання і досвід багатьох поколінь.
 
Праця над укладанням словників вимагає глибоких знань і великих зусиль.
Збірники глос — глосарії — були першими і найдавнішими словниковими працями.

Найстаріший глосарій
кількістю в 174 слова знайдено в Кормчій книзі (1282 р.).
Тлумачні словники пояснюють, розкривають значення слова та його відтінки, вказують на граматичні й стилістичні властивості, подають типові словосполучення і фразеологічні звороти з цим словом.
Зверни увагу!
Найбільший тлумачний словник в українській лексикографії містить близько 135 тисяч слів.
У тлумачному словнику знаком // позначається відтінок лексичного значення слова.

Умовні позначки граматичного, лексичного значення, а також стилістичного забарвлення слова в сучасній мові:
 

-а, -и —закінчення родового відмінка однини;

ч.
 — чоловічий рід; ж. — жіночий рід; с. — середній рід;

перен. — переносне значення;
 
заст.  — застаріле слово; діал.  — діалектне слово; поет.поетичне слово.

Багатозначність слова позначається числами 1; 2;….
Приклад:
Вітраж — а. и. Малюнок на склі або візерунок із кольорового скла (у вікнах, дверях і т. ін.). У своїх полотнах — або краще вітражах, бо це малювання по склу, він [мороз] виявляє багатий декораційний смак (Коцюб.) (http://sum.in.ua/s/vitrazh).
Словники іншомовних слів є різновидом тлумачних, у них пояснюється значення слів, запозичених з інших мов.
 
У словникових статтях вказується, з якої мови прийшло слово, який мало вигляд у ній.

Якщо значень декілька, наведено усі.
У словнику іншомовних слів слова-терміни супроводжуються позначками, що вказують на сферу вживання слова:

архіт. — архітектура, геогр. — географія. мор. — морська справа, фін. — фінансовий термін, юр. — юридичний термін.

Словник подає скорочення назв мов. які використовуються в поясненні:

англ. — англійська, араб. — арабська, грецьк. — грецька, іт. — італійська, кит. —китайська, латин. — латинська, фр. — французька.

Стилістичні позначки: поет – поетичне. розм. — розмовне, ірон. — іронічне.

У дужках подається назва мови, слово з неї та його переклад.

Багатозначність слова позначається числами 1; 2:….
Приклад:
Вітраж (від фр. vitrage — вставляння шиб) — кольорове скло у вікнах, дверях, ширмах.
Джерела:
https://www.wikiwand.com/uk/Словник_іншомовних_слів_Мельничука