Теорія:

За характером кінцевого приголосного основи та відмінкових закінчень прикметники поділяються на дві групи тверду й м’яку.
 
До твердої групи належать:
 • прикметники з основою на твердий приголосний, в початковій формі мають закінчення -ий:
  зелен-ий (олівець);
 • прикметники із суфіксами -ів (-їв) , -ин (-їн), в початковій формі мають нульове закінчення: Юлі-їн, мам-ин, 
До м'якої групи належать:
 • відносні прикметники з основою на м’який приголосний -н-,  в називному відмінку однини чол. роду закінчення -ій:
  крайній, житній
 • прикметники на -жній, -шній, що походять від прислівників:
  бли́жній, вну́трішній, вчора́шній; 
 • відносні прикметники з основою на -й:
  безкра́їй, довгові́їй, короткоши́їй;
 • відносні прикметники з відтінком присвійності:
  бра́тній; 
 • якісний прикметникси́ній.
Особливості відмінювання прикметників твердої та м'якої груп
Відмінювання прикметників твердої групи:
 
відм тв. група.png
 
Прикметники твердої групи у відмінкових закінченнях мають зазвичай літеру и: багрян-им, багрян-ими,
в називному і знахідному відмінках множини мають закінчення –і: багрян-і,
в закінченнях давального і місцевого відмінків однини та називного множини прикметники жіночого роду твердої групи мають у закінченнях -і: багрян-ій, у багрян-ій,
в орудному відмінку однини мають закінчення –ою: багрян-ою.
Відмінювання прикметників  м’якої  групи:
 
відм м'як група.png
 
Прикметники м'якої групи у відмінкових закінченнях мають літеру і: син-ій, син-ім, син, син-іми, на син-іх,
в орудному відмінку однини прикметники жіночого роду закінчення –ою: синь-ою.
 
У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м'який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням потрібно писати знак м'якшення: домашнь-ого, домашнь-ому, у домашнь-ому.
Зверни увагу!
У місцевому відмінку однини прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми: у синь-ому светрі і в син-ім светрі, у вечірнь-ому небі і у вечірн-ім небі.
Окремий тип відмінювання становлять прикметники на -лиций: круглолиций, світлолиций. Вони мають закінчення, властиві як твердій, так і м’якій групі.
 
відм -лиций.png