Теорія:

Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних звуків і без них.

СПОЛУЧНІ ЗВУКИ —О, Е(Є)

11.jpg
12.jpg13.jpg
 

СКЛАДНІ СЛОВА БЕЗ СПОЛУЧНОГО ЗВУКА

Складні слова можуть утворюватися без сполучного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися:
  1. на голосний звук: всюдихід, кількаразовий, радіокомітет; у словах із частинами, що походять від числівників одно-, дво-, три-, чотири-: одноденний, двоярусний, триніжок, чотирикутник. Також у словах із тими числівниками, що в родовому відмінку мають закінчення : двадцятирічний, п’ятикутний, семимильний.
  2. на приголосний звук: Болград, Новгород; в абревіатурах: виконком, медінститут; у словах із частинами, що походять від числівників двох-, трьох-, чотирьох-, якщо наступна частина починається голосними а, о: двохосьовий, чотирьохактний.