Теорія:

Розрізняють морфологічні й неморфологічні способи творення слів залежно від того, які словотворчі засоби використовуються.
Морфологічні способи творення слів.
До морфологічних належать усі способи творення слів за допомогою морфем-афіксів.

Залежно від того, які афікси використовуються для творення похідних слів, серед афіксального словотворення виокремлюють такі його різновиди:
• Префіксальний
• Суфіксальний
• Префіксально-суфіксальний
• Безафіксний
• Складання слів та основ
• Абревіація

види.png
Префіксальний спосіб - спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів.
префіксальний.png
Зверни увагу!
Найчастіше застосовується для творення дієслів, рідше іменників, прикметників, прислівників.
Суфіксальний спосіб - спосіб творення слів за допомогою словотворчих суфіксів.
суфіксальний.png
Зверни увагу!
Цей спосіб застосовується для творення всіх повнозначних частин мови, крім займенників.
Префіксально-суфіксальний спосіб - спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до твірної основи словотворчих префіксів і суфіксів.
префіксально-суфіксальний.png
Постфіксальний спосіб - спосіб творення слів шляхом приєднання до твірної основи словотворчих постфіксів.
постфікс.png
Безафіксний спосіб - це спосіб творення нових слів шляхом «укорочення» твірної основи (усічення морфем).
безафіксний.png
 
Нові слова творяться також шляхом словоскладання та основоскладання.
Складання слів або основ слів - це один з поширених в українській мові способів творення слів, при якому дві і більше основ поєднуються в одне слово.
складання.png
Твірні основи при цьому можуть бути повними (залізобетонний) і скороченими.
Базою для творення таких слів є:
• існуючі в мові сполучення з незалежним (сурядним) зв'язком: ліс і степ → лісостеп,
• сполучення слів із залежним (підрядним) зв'язком: сільське господарство → сільськогосподарський.
Зверни увагу!
Слова, утворені способом складання, називаються складними.
Абревіація — спосіб творення слів від усічених основ.
У результаті виникає нове складноскорочене слово — абревіатура.
Абревіація.png
 
Неморфологічні способи словотворення такі:
Перехід з однієї частини мови в іншу — слово переходить з однієї частини мови в іншу, змінюючи свої синтаксичні функції і морфологічні ознаки
перехід.png
Лексичним називається такий спосіб словотворення, за якого похідне слово, утворюється внаслідок злиття в одне слово словосполучення.
лексичне.png
Зверни увагу!
Твірні слова поєднуються в одне складне безпосередньо, не зазнаючи будь-яких змін.
Багатозначність — це утворення нових слів, у будові похідного слова не відбувається ніяких змін, змінюється лише його лексичне значення.
Воно вживається для називання нових предметів, понять.
багатозначність.png
Зверни увагу!
Щоб правильно визначити спосіб творення слова, потрібно правильно визначити твірну основу:
лісостеповий  — лісостеп  + ов(ий) – суфіксальний спосіб;

лісостеп —  ліс і степскладання слів.