Теорія:

Лексика української мови поповнюється шляхом творення нових слів, що утворюються на основі вже існуючих у мові.

Необхідно розрізняти словозміну і словотворення.
Словозміна.png
Словотворення — процес творення слів з новим лексичним значенням за допомогою словотворчих засобів: день, щодня, щоденний, щоденник.
Такі слова називаються спільнокореневими.
Словозмінатворення форм слів за допомогою закінчення: осінь — осені — осінню.
Формотворення творення граматичних форм слова: високий — вищий— найвищий; вітати — привітати
Зверни увагу!
Під час формотворення та словозміни лексичне значення слова не змінюється!