Теорія:

Усі слова нашої мови можна поділити на слова з непохідними основами та слова з похідними основами.
Непохідні основи мають у своєму складі лише корінь: день.

Похідні основи — окрім кореня, хоча б один префікс, суфікс, постфікс: що-дня, що-ден-н-ий, що-ден-н-ик.
Слово, від якого безпосередньо утворено похідне, називається твірним словом.
Приклад:
Так, слово «день» є твірним для слова «щодня».
Зверни увагу!
Твірне слово база для утворення спільнокореневих слів: сад —> садок, ліс —> праліс, небесний —> піднебесний.
Слова, що утворюються від твірних, називаються похідними.

Слова, які не утворені від інших слів називаються непохідними.
Приклад:
У нашому випадку непохідним є слово «день», а похідним є слово «щодня».
Спільна частина похідного і твірного слова, на основі якої постало нове слово, називається твірною основою: що-дн-я — день.
Частина похідного слова, якою воно відрізняється від основи твірного слова називається словотворчим засобом: що-дня.
Зверни увагу!
До словотвірних засобів належать префікси, суфікси, постфікси та інтерфікси.
Твірне і похідне слова становлять словотвірну пару: день — щодня.
Ряд спільнокореневих слів, де кожний попередній елемент є твірним для наступного: день —> щодня —>  щоденний —> щоденник, називається словотвірним ланцюжком.
Зверни увагу!
Слова творяться безпосередньо від твірної основи, а не від кореня.
Твірна основаСловотворчий засібПохідне слово
деньпрефікс що-щодн(я)
щодн(я)суфікс -н-щоденн(ий)
щоденн(ий)суфікс -икщоденник
 
Сукупність словотвірних ланцюжків становить словотвірне гніздо.
Словотвірні ланцюжки можуть складатися як з похідних однієї частини мови, так і різних.
Похідне та твірне.png
Словотвірний словник побудований за словотвірними гніздами.
Зверни увагу!
Словотвір міцно пов’язаний з культурою мови.
Нерідко говорять і пишуть співставити, співставлення (калька з рос. сопоставить, сопоставление) замість зіставити, зіставлення.