Теорія:

Категорія часу в мові — граматична, така, що виражає відношення дії до моменту мовлення. Вона тісно пов’язана з категорією особи, виявляється в особових формах.
 
Інфінитив не має категорії часу.
 
Минулий час

Дієслова минулого часу означають дії, які відбулися або відбувалися до моменту мовлення.

Форми минулого часу змінюються за родами (в однині) і числами.

ІнфінітивЧоловічий рідЖіночий рідСередній рідМножина
сидіти
бігти
сидів
біг
сиділа
бігла
сиділо
бігло
сиділи
бігли

Теперішній час
 
Форми теперішнього часу мають два основних значення.

По-перше, вони виражають обмежену в часі дію, яка відбувається в момент мовлення:

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. (П. Тичина)

По-друге, дієслова теперішнього часу виражають дію, що відбувається завжди, у будь-яку годину і також збігається з моментом мовлення:

В’ється стежечка шовкова, далеч поля виміря, а над нею малинова розгоряється зоря. (А. Малишко)

Форми теперішнього часу можуть також означати дію, яка обмежується великим відрізком часу:

Живе Олеся рік, і другий, і третій, і четвертий. (Марко Вовчок)

Дієслова теперішнього часу широко вживаються в усіх стилях літературної мові, у тому числі розмовному.

ОсобаОднинаМножина
1-ша

сиджу, співаю

сидимо, співаємо
2-гасидиш, співаєшсидите, співаєте
3-тясидить, співаєсидять, співають

Закінчення дієслів, що змінюються за особами й числами, називаються особовими закінченнями.

Майбутній час

Форми майбутнього часу дієслова виражають дію, яка відбудеться (відбуватиметься) після того, як про неї повідомляється.

Майбутній час дієслова має три форми: просту, складну і складену.

Проста форма, подібна до форми теперішнього часу, утворюється з відмінюваного дієслова, що має префікс, означає закінчену дію: складу — складеш, складе

Складна форма  є так звана описова і походить від поєднання основного дієслова в неозначеній формі з особовими закінченнями старого допоміжного дієслова йняти (йму, ймеш, йме, ймемо, ймете, ймуть):

ходити + йму — ходитиму;

скласти + ймеш — складатимеш.

Складена форма  має у своїй будові допоміжне дієслово бути і неозначену форму основного дієслова:

буду ходити, будеш ходити

ЧислоОсоба
Доконаний
Проста форма
Недоконаний
Складна форма
Недоконаний
Складена форма
Однина
1-ша
  
2-га
  
3-тя

вивезу, посаджу

вивезеш, посадиш

вивезе, посадить

возитиму, садитиму
 
возитимеш, садитимеш
 
возитиме, садитиме
буду возити, буду садити
 
будеш возити, будеш садити
 
буде возити, буде садити
Множина
1-ша
2-га
3-тя
вивеземо, посадимо
 
вивезете, посадите
 
вивезуть, посадять
возитимемо, садитимемо
 
возитимете, садитимете
 
возитимуть, садитимуть
будемо возити, будемо садити
 
будете возити, будете садити
 
будуть возити, будуть садити