Умова завдання:

1Б.
Укажи  речення, у якому вжито дієслово у формі інфінітива.