Теорія:

Усі дієслова в українській мові мають особливу форму, що називає дію без визначення часу, особи й числа. Вона виражає тільки ідею дії і називається початковою формою дієслова, або інфінітивом.
 
Інфінітив називають початковою формою дієслова, бо від нього творяться всі інші дієслова.
 
Дієслова в неозначеній формі відповідають на запитання що робити? що зробити?, закінчуються на суфікс -ти: гуляти, співати, шукати.

У розмовному мовленні та художніх творах зрідка вживаються інфінітиви на -ть: гулять, співать, шукать.

В інфінітивах між коренем й суфіксом -ти можуть бути такі суфікси: -а-, -и-, -і-, -ну-, -ува- (-юва-).