Теорія:

Самостійна частина мови, яка означає дію або стан і відповідає на питання що робити? що зробити?.

Дієслова мають вид, перехідність або неперехідність, спосіб, час.

Дієвідмінюються за особами, родами, числами.

Форми дієслова: неозначена форма; особові форми; дієприкметник; дієприслівник; безособові форми на -но, -то.

Початкова форма — неозначена форма.

У реченні: присудок; буває підметом, додатком, означенням, обставиною.

Частина мовиЩо означаєНа які питан-
ня відповідає

Приклади

Як змінюється

Синтаксич-
на роль
Дієслово

дію предмета

що робити? що зробити?

співати пробігти

за способами, часами, числами, особами або родами

присудок, підмет

Дієприкметник

ознаку предмета за дією

який? яка? яке?

співаючий зроблений

за числами, родами (в однині), відмінками

означення

Дієприслівникдодаткову дію

що роблячи? що зробивши?

читаючи
написавши
незмінна формаобставина